GIỚI THIỆU VỀ HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trước tình hình hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập Hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu, với mục đích tăng cường các tổ chức, các lực lượng chức năng để đẩy mạnh phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần tạo lập môi trường sản xuất kinh doanh phát triển lành mạnh.

Vì vậy, ngày 8/9/2008 UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số: 596/QĐ-UBND  về việc thành lập Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố. Quyết định số: 2039/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 về việc phê duyệt Điều lệ và tổ chức bộ máy của Hội.

Trụ sở: số 80 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.    

  • Điện thoại: 04. 3355 3807

  • Fax:   04. 3355 3806 E-mail: vphatap@gmail.com

  • Tài khoản: 102010000682220 Tại Ngân hàng Công thương CN Hà Tây.

1.  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội

Căn cứ vào Nghị định 45/2010/ND-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về việc Quy định về tổ chức, hoạt động quản lý Hội.

Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội có nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn như sau:

Hội tổ chức tập hợp các hội viên gồm các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước.

Hội là cơ quan tư vấn cho UBND Thành phố về các chủ trương, chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện công tác chống hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp

Hội hỗ trợ hiệu quả cho các hội viên của mình trên lĩnh vực chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu, Hội chủ trì cho các hội viên liên kết với nhau trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu.

Hội chủ động có kế hoạch, chương trình hành động hàng tháng, hàng quý, hàng năm trong việc tìm và phát hiện hàng giả, hàng nhái, vi phạm thương hiệu. Hội phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo chống hàng giả, chông buôn lậu, các lực lượng thực thi pháp luật như: Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ, QLTT, thanh tra Bộ Khoa học & Công nghệ, Hải Quan, Viện Kiểm sát nhân dân và các lực lượng chức năng khác tiến hành ngăn chặn các hành vi làm hàng giả, hàng nhái, vi phạm thương hiệu, sở hữu trí tuệ và tiến hành điều tra xử lý theo pháp luật hiện hành.

Hướng dẫn giúp đỡ hội viên xây dựng và bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của mình. Hàng năm, Hội tổ chức tôn vinh các giải thưởng thương hiệu (Giải thưởng Thương hiệu Vàng Thăng Long, Giải thưởng Sản phẩm Chất lượng Vàng thủ đô). Các hội viên có trách nhiệm tham gia dự giải.

Tổ chức đào tạo cho các hội viên đi khảo sát, thăm quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

Là vai trò trung tâm hoà giải các tranh chấp của các hội viên về chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ thương hiệu. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại của đơn vị bị hại, người tiêu dùng bị hại để sử lý, chuyển giao đến các cơ quan chức năng.

Tổ chức cung cấp thông tin cho hội viên về chống hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu.

Hội có các tổ chức trực thuộc gồm: Văn phòng Hội, Tạp chí Hàng hoá và thương hiệu Hà Nội, Trang thông tin điện tử, Trung tâm tư vấn dịch vụ chống hàng giả, Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tạp chí Hàng hoá và Thương hiệu Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Website “hptt://www.hangthathanggia.vn” là 2 phương tiện quan trọng của Hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hội viên trong công tác tuyên truyền, quảng bá hàng hoá, thương hiệu và sản phẩm.

Trung tâm tư vấn dịch vụ chống hàng giả và Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững là bộ phận chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn, kiểm định và phát hành tem chống hàng giả, tư vấn hỗ trợ oanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp xây dựng và bảo vệ thương hiệu của mình

2.  Quyền lợi và trách nhiệm của hội viên

Quyền lợi của hội viên:

Được Hội tư vấn và giúp đỡ trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và xây dựng thương hiệu.

Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp điều lệ Hội và đúng pháp luật, khi phát hiện có đơn vị khác làm hàng giả, hàng nhái thương hiệu của mình hội viên có văn bản gửi Hội. Hội sẽ tiến hành thực hiện trách nhiệm can thiệp và phối hợp với các cơ quan chức năng, các lực lượng thực thi pháp luật  như Công an, Thanh tra Bộ Khoa học & Công nghệ, Hải quan, QLTT  ngăn chặn, xử lý các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ và xâm phạm thương hiệu.

Được cung cấp thông tin, giúp đỡ hoà giải khi tranh chấp, được tham gia các Hội thảo, Hội nghị do Hội tổ chức.

Được dự Đại hội, được ứng cử - đề cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội, các cấp hội thuộc Hội quản lý.

Được phát miễn phí các số Tạp chí Hàng hoá & Thương hiệu, được giảm một phần kinh phí khi làm quảng bá thương hiệu tại Tạp chí và Trang thông tin điện tử Website của Hội.

Được cử chọn tham gia các đoàn doanh nghiệp, doanh nhân của Hội học tập nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Được xét khen thưởng hàng năm, được đề nghị Thành phố và cấp trên khen thưởng hàng năm.

Được cấp thẻ hội viên của Hội.

Trách nhiệm của hội viên:

Gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội, các quy định chỉ đạo của Ban Chấp hành.

Tham gia sinh hoạt Hội theo định kỳ đầy đủ.

Đóng Hội phí  đầy đủ, tài trợ và vận động xây dựng quỹ Hội

Tham gia vận động phát triển hội viên mới

Cung cấp thông tin thường xuyên cho Hội về hoạt động của mình và các thông tin cần thiết khác.

Phát hiện hàng giả, hàng nhái, vi phạm thương hiệu báo cáo cho Hội xử lý.

3. Những đối tượng được kết nạp vào làm hội viên của Hội

Hội viên của Hội được kết nạp trên cơ sở tự nguyện tham gia Hội, thành phần kết nạp bao gồm:

  • Các đại diện cơ quan chức năng của Nhà nước có liên quan đến phòng, chống hàng giả.

  • Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước trên địa bàn

  • Các doanh nghiệp

  • Các cá nhân

  • Các đại diện của các tổ chức xã hội khác

4. Thủ tục tham gia vào Hội

- Có đơn tự nguyện xin gia nhập Hội

- Kê khai vào hồ sơ theo mẫu hướng dẫn

- Gửi Hội, qua Văn phòng Hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội - Số đường 80, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

(Trụ sở: Tầng 3, Nhà 2 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội)


TM. BAN CHẤP HÀNH

            Chủ tịch


     Nguyễn Ngọc Khoa

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
14/06/2018
Con trai tôi hiện đã được 33 tháng tuổi. Bé rất năng động, thích chơi bạo lực như cầm cây đập cửa.
22/06/2018
Đó là ý kiến của ông John Roberts – Tổng giám đốc phụ trách thị trường Đông Bán cầu của Công ty Woolmark - tại Sự kiện Giới thiệu len lông cừu Merino diễn ra sáng ngày 22/6 tại Hà Nội. Sự kiện đã thu hút hơn 100 chuyên gia trong ngành tham dự.
23/06/2018
Thời gian qua, Bộ Công Thương và các bộ, ngành đã có nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam; bước đầu hình thành nên ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT), cung cấp một số phụ tùng cho sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước.
23/06/2018
Tăng trưởng ngành nông nghiệp quý I đạt con số kỷ lục trong 13 năm qua. Toàn ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu (XK) năm 2018 đạt 40 - 40,5 tỷ USD.
21/06/2018
Khi người yêu xì hơi, anh Ben (người Mỹ) lập tức nói mình đã gây ra tiếng động và mùi hôi đó.
Tin đã đăng
leflair.vn
Cafe Trung Nguyên legend
http://gianphoibasao.vn
Minh Long
FPT
Kính mắt thủy tiên
Trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Hàng hóa và thương hiệu Hà Nội
Cơ quan chủ quản: HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU TP. HÀ NỘI
Số giấy phép: 109/GP-TTĐT, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
 Địa chỉ: 80 - Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 02433.553.807. Fax. 024 33.553.806
Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Email: duchatap@gmail.com, bientap.hatap@gmail.com
logo.png
BIÊN TẬP NỘI DUNG
Phạm Hoàng Vũ - Phụ trách điện tử
Đỗ Duy Khương
Đặng Hồng Quang
Đường dây nóng: 09719.09783
Để tố giác, tố cáo sản phẩm làm giả, làm nhái, hàng kém chất lượng bạn đọc vui lòng liên hệ: 0168.8888.108
Email: bientap.hatap@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "HATAP" khi đăng tải lại nội dung trên website này.