Thủ tục xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất chế biết rau củ quả

Thủ tục xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất chế biết rau củ quả

Trong mỗi bửa ăn của gia đinh việt thì rau của quả là nhưng loại thực phẩm không thể thiếu, nhưng để chọn được rau củ sạch thì không phải điều dễ dàng.

Cơ sở sản xuất kinh doanh rau củ là nơi mọi người đến để chọn cho gia đình những loại tươi ngon, sạch cùng như bảo vệ sức khỏe mỗi thành viên trong gia đình.

Rau, quả an toàn là sản phẩm rau quả tươi được sản xuất sơ chế theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, VietGAP, với các tiêu chuẩn GAP khác nhau về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc phù hợp với quy trình kỹ thuật sơ chế rau, quả an toàn được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt,cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau quả.

 sản xuất chế biết rau củ quả

sản xuất chế biết rau củ quả

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chếchế biến rau, quả.

Bước 1: Cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ thực vật. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.

– Trong thời gian 02 ngày làm việc, Chi cục Bảo vệ thực vật kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Đối với hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản gửi cơ sở để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Chi cục Bảo vệ thực vật thành lập đoàn kiểm tra từ 2-5 người để tiến hành thẩm định, đánh giá các cơ sở xin cấp giấy chứng nhận.

– Trong thời hạn 05  ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, Chi cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo trước cho cơ sở kế hoạch kiểm tra trước thời điểm tiến hành thẩm định đánh giá ít nhất là 05 ngày làm việc.

Bước 4: Kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc ngày có kết quả thử nghiệm mẫu của đoàn kiểm tra, cơ sở đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.

– Trường hợp chưa đủ điều kiện đã được nêu rõ trong biên bản kiểm tra. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá các báo cáo khắc phục. Nếu đạt yêu cầu, trong thời gian 05  ngày làm việc kể từ ngày  có kết quả kiểm tra lại, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

– Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, Chi cục Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Cơ sở nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật.

Thủ tục đăng ký: 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả.

  1. a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả (phuc luc II)

– Bản thuyết minh điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả (phu luc III).

– Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

– Bản sao chụp Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp bản sao có chứng thực.

– Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

  1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả.

– Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Bảo vệ thực vật nhận đủ hồ sơ hợp lệ. và thêm 05 ngày làm việc trong trường hợp Đoàn kiểm tra không lấy mẫu đất, mẫu nước và mẫu phẩm để thử nghiệm

9

No Responses

Write a response