Nâng cao chất lượng nhân lực ngành Du lịch việc làm cấp bách

16/11/2018 1:25 (GMT+7)
Đó là đề xuất của GS. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế Trung ương tại Hội thảo “Du lịch với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam” do Viện Nghiên cứu và phát triển Du lịch tổ chức tại Hà Nội mới đây.

TS Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Du lịch phát biểu khai mạc hội thảo

 

Hội thảo với mục đích nhận diện đầy đủ hơn vai trò của ngành Du lịch với tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các ý kiến đóng góp, chia sẻ, định hướng và giải pháp của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, Du lịch là ngành kinh tế giữ được sự tăng trưởng liên tục, tạo ra nhiều việc làm và đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế. Xu hướng của thế giới du lịch đang phát triển nhanh và mạnh. Với Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, ban hành nhiều chính sách để tạo thuận lợi cho du lịch phát triển. Tại các địa phương, du lịch đang ngày càng được đầu tư, đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược để góp phần phát triển du lịch theo hướng quy mô và chuyên nghiệp hơn.

Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, sự phát triển của Du lịch đã tác động tích cực vào việc làm, tăng thu nhập quốc dân, đóng góp vai trò to lớn trong việc cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. Báo cáo mới nhất của  Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) công bố ngày 27/8/2018 cho thấy, Du lịch đóng góp trực tiếp trên 2,5 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. Phát triển Du lịch sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác, vì sản phẩm du lịch mang tính liên ngành, có quan hệ đến nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Du lịch còn đóng vai trò khuyến khích và thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài... Đồng thời còn tạo việc làm, kích thích khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, các lễ hội...

Ở nước ta Du lịch đã được Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm và đánh giá cao nhờ những đóng góp quan trọng của ngành Du lịch vào phát triển kinh tế - xã hội thể hiện ở thu nhập, việc làm cho đông đảo tầng lớp cư dân, góp phần giảm nghèo, tăng cường giao lưu, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường. Quá trình phát triển du lịch đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên, còn nhiều rào cản, khó khăn và hạn chế dẫn đến hiệu quả từ ngành này chưa cao, nguy cơ tiềm ẩn vẫn tồn tại, đặc biệt chưa tạo được khả năng cạnh tranh mạnh trong khu vực và quốc tế.

Đứng trước xu hướng phát triển toàn cầu và trong nước, phát triển du lịch chính là hướng đi đúng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Từ thực trạng phát triển du lịch Việt Nam, trước những xu hướng và yếu tố tác động hiện nay, đặt ra những yêu cầu phải có những định hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch, tăng cường sự đóng góp của du lịch đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước như Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị đã chỉ ra.

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã được trình bày như: Tác động của du lịch Việt Nam đến phát triển kinh tế; Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; Một số suy nghĩ về xu hướng phát triển du lịch thế giới, chiến lược phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch hiện đại ở Việt Nam; Tác động tương hỗ giữa du lịch – giao thông và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội; Du lịch Hà Nội đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô...

Đa số các đại biểu cho rằng, việc tăng trưởng phát triển du lịch luôn là vấn đề quan trọng trong bối cảnh du lịch ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, cần tìm các giải pháp vừa đảm bảo phát triển du lịch, vừa bảo vệ, gìn giữ các tài nguyên thiên nhiên, môi trường du lịch là việc cần được ưu tiên. Để du lịch phát triển bền vững, trong thời gian tới, theo các đại biểu cần tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách visa, mở cửa bầu trời, thu hút đầu tư nước ngoài... đồng thời phát huy thế mạnh về nguồn tài nguyên, đặc biệt là việc khai thác giá trị các di sản để phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, cần đầu tư về công tác xúc tiến, quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Còn theo nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương -  GS. Võ Đại Lược, chúng ta có rất nhiều tài nguyên du lịch, trong số đó có không ít tài nguyên được công nhận là di sản hàng đầu thế giới như Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng… nhưng lại chưa khai thác và tận dụng được thế mạnh này. Du lịch của chúng ta vẫn chưa phát triển được, chủ yếu vẫn người Việt Nam sử dụng là chính, khách quốc tế, đặc biệt là khách chất lượng cao chưa đáng kể. GS. Võ Đại Lược bày tỏ, “Tài nguyên du lịch của chúng ta mang tầm thế giới thì phải làm sao để thế giới sử dụng. Chứ như hiện nay, du lịch của chúng ta chỉ mới đóng góp được khoảng 7,9 % vào GDP thì chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn thế, gấp 2, 3 lần như vậy”.

 GS. Võ Đại Lược nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương đề xuất:
“Muốn du lịch trở thành ngành mũi nhọn, chiếm vài trăm % trong GDP thì
cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch. Đây là yêu cầu bức thiết và cần phải làm ngay” 

 

GS Võ Đại Lược cũng đã đề xuất 3 giải pháp đó là: Việt Nam cần phải thuê một tập đoàn hàng đầu thế giới về du lịch để họ giúp chúng ta quy hoạch và sử dụng triệt để các tiềm năng sẵn có, trong đó lợi thế nhất là du lịch biển. Chúng ta cần phải có một quy hoạch tổng thế và thống nhất chứ cứ manh mún, tự phát như hiện nay thì không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển và không cạnh tranh được với các thị trường trong khu vực cũng như thế giới. GS Võ Đại Lược cũng chỉ ra rằng, đằng sau tập đoàn quy hoạch hàng đầu thế giới ấy sẽ là các nhà đầu tư, là khách du lịch quốc tế đầy tiềm năng cho thị trường của chúng ta. Du lịch Việt Nam muốn phát triển được cũng rất cần phải thu hút FDI đầu tư vào.

Đề xuất thứ 2 của GS Võ Đại Lược đó là chính sách về phát triển du lịch. Theo GS, hiện nay mặc dù Đảng, Nhà nước đã quan tâm tới du lịch, xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng chính sách chưa đủ để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bởi GS cho rằng chúng ta vẫn chưa thực sự mở cửa, chưa tạo điều kiện cho sự phát triển và thu hút khách du lịch. “Hiện nay chúng ta mới chỉ miễn Visa cho hai mấy quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong khi an ninh của chúng ta đang quá tuyệt vời, tại sao không mở rộng việc miễn Visa”, GS Võ Đại Lược nói. Đồng thời GS Lược cũng nhận định, chúng ta đầu tư cho du lịch cũng chưa thực sự thích đáng và xứng tầm. Không đầu tư cho du lịch thì không thể phát triển được, nhưng đã đầu tư thì phải đầu tư thực sự, đầu tư có hiệu quả, chứ đầu tư dàn trải, không trọng tâm thì sẽ không mang lại hiệu quả. Về điều này, GS Võ Đại Lược cũng lưu ý ngành Du lịch cần phải rà soát lại để xem mình cần gì và thiếu gì. Chứ nếu bản thân ngành cũng không biết mình thực sự cần gì thì rõ ràng việc đầu tư sẽ lãng phí và không mang lại hiệu quả như mong muốn, không góp phần đưa ngành Du lịch phát triển.

Giải pháp cấp thiết nhất mà GS Lược yêu cầu ngành Du lịch phải làm ngay đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì theo GS Võ Đại Lược phân tích, hiện nay nguồn nhân lực cho du lịch của chúng ta đang còn rất yếu, yếu từ hướng dẫn viên cho đến người quản lý, điều hành...  Do đó, GS nhấn mạnh, “Muốn du lịch trở thành ngành mũi nhọn, chiếm vài trăm % trong GDP thì cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch. Đây là yêu cầu bức thiết và cần phải làm ngay”.

N.Hoa

 

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin tức, sự kiện
Tin đã đăng
https://www.hopon-hopoff.vn
Cafe Trung Nguyên legend
https://gianphoibasao.vn
Minh Long
Kính mắt thủy tiên
Hàng hóa và Thương hiệu HN
Cơ quan chủ quản: HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU TP. HÀ NỘI
Số giấy phép: 109/GP-TTĐT, cấp ngày 09/05/2018 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
 Ban Điện Tử: Số 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tổng biên tập: Ông Phạm Bá Dục
Email: bientap.hatap@gmail.com
logo.png
BIÊN TẬP NỘI DUNG
Phạm Hoàng Vũ - Phụ trách điện tử
Phạm Công Nhất - Ban biên tập
Để tố giác, tố cáo sản phẩm làm giả, làm nhái, hàng kém chất lượng bạn đọc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0865191826

® Ghi rõ nguồn "HATAP" khi đăng tải lại nội dung trên website này.