Những lưu ý khi vận chuyển hàng thực phẩm?

Những lưu ý khi vận chuyển hàng thực phẩm?

Những lưu ý khi vận chuyển hàng thực phẩm?

Khi vận chuyển hàng hóa thực phẩm phải tuân thủ các quy định về: phương tiện vận chuyển, điều kiện bảo quản hàng hóa, loại hàng hóa cho phép vận chuyển.

Luật An toàn vệ sinh thực phẩm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Theo điều 21 của luật An toàn vệ sinh thực phẩm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm quy định:

1. Tổ chức, cá nhân vận chuyển thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
a) Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, dễ làm sạch;
b) Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển theo hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;
c) Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hoá độc hại hoặc có thể gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.
2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định về phương tiện vận chuyển thực phẩm; đường vận chuyển thực phẩm đối với một số loại thực phẩm tươi sống tại các đô thị.
8

No Responses

Write a response