Sinh học phân tử là gì

Sinh học phân tử là gì

Sinh học phân tử là gì

Sinh học phân tử là một ngành mới và mang nhiều tính ứng dụng. Trang web công bố chất lượng sản phẩm của công ty Chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin về sinh học phân tử.


Sinh học phân tử là một bộ phận của sinh học sống, khoa học về sự sống, với đối tượng nghiên cứu sự sống ở cấp độ phân tử, tập trung vào các khía cạnh về cấu trúc, sự sao chép và biểu hiện của gen; sự tương tác và chức năng sinh lý của các sản phẩm của gen.

Các khoa học sinh học khác như di truyền học hay hóa sinh cũng nghiên cứu sinh học ở mức độ phân tử, tuy nhiên thiên về chức năng sinh học của gen hay sản phẩm của gen hơn là chính các phân tử này.

VAI TRÒ CỦA SINH HỌC PHÂN TỬ HIỆN NAY.

Giải mã bộ gen: Ngày trước theo phương pháp thủ công, mỗi tuần mỗi nhà nghiên cứu chỉ thực hiện được một vài phản  ứng giải trình tự với năng suất 300 bp/phản ứng. Ngày nay với hệ thống máy mao mạch có thể xác định tự động 96 phản ứng với độ dài trên 1000 bp/phản ứng. Nhờ đó đề án giải trình tự genom dài 3,2 tỷ nucleotid đã hoàn thành vào tháng 4/2003.

99% bộ gen người đã được đọc trình tự với nội dung chính xác 99,99%. Thành tựu về giải mã bộ gen người và nhiều sinh vật khác như ruồi giấm, gium trơn, chuột và các vi sinh vật khác như E.Coli ( Một trong những  chỉ tiêu buộc phải kiểm khi làm công bố chất lượng sản phẩm hàng thực phẩm)

Saccharomyces … và gần đây là cây lúa nước ( gạo trước khi ra ngoài thị trường cũng phải làm công bố gạo) đã mở ra mội ngành khoa học mới là ” Genom học – Genomics” chuyên nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của toàn bộ gen sinh vật.

8

No Responses

Write a response