Thủ tục công bố mực in máy tính

Thủ tục công bố mực in máy tính

Thủ tục công bố mực in máy tính

Hiện nay trên thỉ trường có nhiều dạng mực dùng cho máy in: Mực dạng lỏng, mực dạng đặc, mực dạng bột, Công nghệ thăng hoa mực nhuộm. Mực dạng lỏng thường sử dụng cho máy in phun; mực dạng đặc dùng để in đồ họa màu độ phân giải cao và thường được dùng trong văn phòng do chi phí bảo trì thấp; mực dạng bột dùng cho máy in laser;

Loại mực này được làm bằng cách liên kết một chất màu với một polymer để tạo thành một loại bột nhuyễn có tính chất điện học đặc biệt;công nghệ thăng hoa mực nhuộm (dye), theo đó một loại chất nhuộm đặc biệt được làm nóng thật nhanh để chuyển từ dạng rắn sang dạng hơi mà không qua giai đoạn hóa lỏng. “Đám mây” mực thu được lắng lên giấy tạo thành một điểm màu.

1. Cách thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở:

– Nếu sản phẩm của cơ sở thích hợp hoàn toàn với các tiêu chuẩn đã công bố: Các tiêu chuẩn đã công bố là các tiêu chuẩn đã được cơ quan tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia, hiệp hội công bố như: Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn hiệp hội, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài (ASTM, JIS …) tiêu chuẩn quốc tế (như IEC, ISO,…) thì cơ sở nên công bố tiêu chuẩn dựa trên việc chấp nhận các tiêu chuẩn này và thực hiện công bố.
– Nếu sản phẩm của cơ sở chưa có các tiêu chuẩn đã công bố hoặc có nhưng chỉ thích hợp một phần: thì cơ sở phải xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên tham khảo các tiêu chuẩn đã công bố, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm; hoặc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn mà cơ sở đã xây dựng trước.

2. Yêu cầu nội dung làm thủ tục công bố mực in máy tính :

– Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có các phần sau: Mục lục; Phần thông tin mở đầu; Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật); Phần thông tin bổ sung.
– Khuôn khổ, mẫu trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn cơ sở phải theo quy định của nhà nước.
– Tiêu chuẩn cơ sơ cần phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa.
– Tùy theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở mà trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở sẽ tương ứng.
– Hồ sơ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở được lưu trữ tại doanh nghiệp.
– Ban hành tiêu chuẩn do người đứng đầu cơ sở ký văn bản quyết định ban hành tiêu chuẩn cơ sờ.

3. Doanh nghiệp cần cung cấp:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 02 bản (sao y công chứng)
– Mẫu sản phẩm: 03 mẫu
– Bao bì sản phẩm

4. Nhiệm vụ của chúng tôi:

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
-Kiểm nghiệm sản phẩm
– Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm
– Bản Tiêu chuẩn cơ sở

5. Thời gian:

Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 7 ngày
Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm: 3 ngày.
Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

 

7

No Responses

Write a response